Website Tracking

+++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.   


+++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.   Nákup rastlín

Chcete byť súčasťou odvetvia konope a vlastniť svoje vlastné fyzické rastliny? S CannerGrowom má Cannerald perfektné riešenie pre vás.

Cannerald je švajčiarska spoločnosť zaoberajúca sa výskumom a výrobou kanabisu a pripravuje ďalšie zariadenia vo Švajčiarsku a Európe. CannerGrow je revolučný ekosystém na predaj rastlín konope. S CannerGrowom môžete vlastniť svoje vlastné konope rastlín vo vysoko kvalitnom vnútornom zariadení Cannerald a vyplácať zisky z aktuálneho trhu.

Zaregistrujte sa na CannerGrow a v sekcii „Nákup rastlín“ si môžete kúpiť priestor pre svoje rastliny. Rozhodnite sa, koľko ihrísk alebo rastlín chcete kúpiť, a nakúpte ich pomocou niekoľkých kliknutí. Od tejto chvíle nechajte expertov pracovať, kým si sadnete a relaxujete.

Po zbere získate 50% výnosu z každej rastliny. Čím viac rastlín vlastníte, tým väčší zisk môžete dosiahnuť.

  • Rastliny kanabisu sa zbierajú každé 2 až 3 mesiace.*
  • Nákup tejto služby je platný po celý život.
  • Po každej úrode dostanete bezplatne novú rastlinu kanabisu.
  • Popredné výskumné a partnerské spoločnosti umožňujú Cannerald produkovať vysoko kvalitné kanabis s 30% menej vody a 40% menej energie. Toto know-how vedie k ešte lepšej návratnosti vašej investície a najlepšej možnej lekárskej konope.
*) Výhľad na rok 2022: Rozdelením fázy rastu a fázy kvitnutia do rôznych pestovateľských miestností sa výrazne zníži doba medzi zbermi. To znamená, že za rok je možné dodatočne zaplatiť 1 - 2 úrody.

Staňte sa členom CannerGrow už dnes a začnite ťažiť z výhod vášho vlastného závodu.Ako kúpiť vaše ihriská / rastliny
Najprv vyberte počet ihrísk / rastlín, ktoré chcete kúpiť.
Výnosy plodiny uvádza CannerGrow ako realistické s 45 až 70 gramami na rastlinu a optimistické s až 75 gramami na rastlinu.Ako spôsob platby si môžete vybrať medzi prevodom BitCoin, bankovým vkladom alebo platbou z kreditného účtu (ak je dostatok).Cena za miesto / závod je 2320 EUR plus DPH a poplatok. Poplatky sa nevzťahujú na platby prostredníctvom BitCoin ani na platby zo zostatku na účte.Každý partner, ktorý vlastní rastliny v jednej z pestovateľských miestností (nie v predpredajných závodoch), môže ponúknuť svoje rastliny na predaj na trhu.
To znamená, že rastliny majú hodnotu pri ďalšom predaji a môžu byť predané ďalším zainteresovaným stranám z komunity.
Trh ponúka partnerom možnosť priameho nákupu rastlín - bez toho, aby ste museli čakať na fázu predpredaja.


V časti „Vaše rastliny“ je každá z vašich rastlín uvedená s nasledujúcimi informáciami: Číslo pridelenia (štítok), umiestnenie, názov pestovateľskej miestnosti, dátum nákupu a výnos plodiny.
Stav v rôznych pestovateľských miestnostiach dokumentuje v kancelárii živá kamera.Dopyt po rastlinách je v súčasnosti taký veľký, že CannerGrow je vo fáze pred predajom. To znamená: miesta, ktoré sa v súčasnosti predávajú, sú stále vo fáze nastavenia a budú k dispozícii až po začiatku pestovania. Informácie o pestovateľskej miestnosti, ktorá sa v súčasnosti predáva, sú uvedené na informačnom paneli.

Rozdelenie úrody
Dodatočné náklady v súčasnosti predstavujú 35 EUR za rast. Dodatočné náklady sú platy, elektrina (vetranie), nájom, elektrina (lampy), hnojivo, spotrebný tovar, bloky z minerálnej vlny a voda.
Po odpočítaní vedľajších nákladov sa zostávajúci výnos plodiny rozdelí 50/50 medzi majiteľa závodu a spoločnosť.

Aká cena sa dá získať za úrodu?
Cannerald požiadal o licenciu GMP pre celé zariadenie. Na základe tejto licencie je spoločnosť oprávnená priamo predávať vládnym a farmaceutickým spoločnostiam. Očakáva sa, že licencia bude získaná v roku 2022.
Švajčiarske úrady okrem toho rokujú s Canneraldom o osobitnom povolení na pestovanie rastlín THC. S cieľom znížiť závislosť Švajčiarska od dovozu THC.
Obchody môžu tiež dosiahnuť vyššie zisky pre kvety CBD v oblasti B2C (Business to Customer), ale nebude možné predať 100% úrodu B2C.
  • 1,45 - 1,95 EUR / gram: cena B2B
  • 1,45 - 2,35 EUR / gram: Zmiešaná cena B2B a B2C
  • 2,40 - 2,90 EUR / gram: cena GMP za lekársky CBD
  • 2,60 - 3,60 EUR / gram: cieľová cena GMP za lekárske THC *
  • 3,00 - 5,00 EUR / gram: cena B2C (symbolická)
  • 4,20 EUR / gram: Pri zakúpení produktu v obchode Cannerald a zaplatení z vlastnej úrody. **

*) Výhľad na rok 2022: Spoločnosť CannerGrow plánuje previesť všetky pestovateľské miestnosti z rastlín CBD na rastliny THC. Budú zriadené čisté miestnosti, aby bolo možné balenie na priame dodanie do farmaceutického priemyslu. Predpokladom je licencia GMP, ktorá sa má udeliť v roku 2022.

**) Ako vlastník rastlín môžete nakupovať produkty priamo z výnosov plodín. To umožňuje špeciálnu cenu pre výrobky v obchode až do výšky 50%! 1 g CBD v našom obchode zodpovedá 4,20 EUR.

Kalkulačka úrody
CannerGrow - výpočet výnosu plodiny pre rôzne parametre

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) pre predaj.