Website Tracking

CANNERMED

Phân khúc cần sa y tế Cannerald

Cần sa là một trong những cây trồng lâu đời nhất trên thế giới. Điều đáng biết là ngoài các thành phần nổi tiếng như THC, CBD và CBG, nhà máy này còn chứa hơn 400 hoạt chất khác nhau, hấp dẫn.
Mục tiêu của phân khúc mô hình kinh doanh này của Cannerald là nghiên cứu cần sa như một cây thuốc và chống lại và chữa các bệnh bằng cần sa. Với CannerMed, Cannerald cũng đang nỗ lực thúc đẩy việc chấp nhận cần sa ở châu Âu - về mặt khoa học, chính trị và xã hội.

CANNERMED
Đối tác độc lập của Cannerald

Trang đăng ký
https://cannergrow.com/r/27BKTN
Trang cửa hàng
https://cannergrow.com/r/955VJ6
Trang đích
https://cannergrow.com/r/77Z9TB

Tiếp xúc

stammtisch-lebensimpulse
Simone Eckert
15711 Königs Wusterhausen
Deutschland
điện thoại: 01772402719
mail:
info@stammtisch-lebensimpulse.com
Internet:
https://stammtisch-lebensimpulse.com/wohlstand